Hafan2021-03-24T16:11:49+00:00

Croeso i Lwybrau Cwrw y Cymoedd

Menter newydd sbon yw Llwybrau Cwrw y Cymoedd sy’n hybu diwylliant cyfoethog tafarndai a bragdai’r Cymoedd.

Bob blwyddyn byddwn yn creu cyfres o lwybrau hanesyddol diddorol, a darparu’r cludiant i’w crwydro nhw. Gyda phob llwybr cyflwynir dehongliad proffesiynol sy’n datgelu cyfoeth treftadaeth, diwydiant, diwylliant a thirluniau’r Cymoedd.

Yn ogystal â’r tafarndai, bydd y brwdfrydig yn darganfod mathau o gwrw gwahanol i’r arfer, a thirluniau cudd.

Ein hamcan yw sefydlu ein llwybrau fel un o brif elfennau twristiaeth bwyd a diod De Cymru.

Tafarn y llew goch pub

Y Diweddaraf o'r Blog

Ein Cefnogwyr

Ymholiadau

Ydych yn berchen ar dafarn neu’n ei redeg ac yn hoffi ymuno?

Cysylltu
Go to Top