Blog2021-03-24T11:23:21+00:00

Blog

Cyflwyno’r siaradwyr ar ein taith Raymond Williams

10 Awst 2022|Tags: , , , |

Fe gyhoeddid y rhestr llawn o siaradwyr ar ein taith fws Canmlwyddiant Raymond Williams ar 15 Hydref 2022, mewn partneriaeth â'r Sefydliad Raymond Williams. Jude Rogers Un o ysgrifenwyr arweiniol y DU o ysgrifau nodwedd am gelfyddydau a diwylliant yw Jude, gyda phrofiad o gyfweld ag enwau enwog yng nghyfryngau yn cynnwys The Guardian, Observer, Elle, In-Style, Cosmopolitan, The New Statesman, a’r Sunday Times. Yn wreiddiol o Abertawe ond yn bellach yn breswyl yn y Mynydd Du, mae Jude ar fin cyhoeddi ei llyfr newydd sbon The Sound of Being Human: How Music Shapes Our Lives ar White Rabbit. Darren [...]

Taith Fws Canmlwyddiant Raymond Williams

9 Awst 2022|Tags: , , , |

CYFLWYNIAD Ganwyd Raymond Williams ym Mhandy ger Y Fenni ym 1921 ac mae'r Sefydliad Raymond Williams (RWF) yn dod â'u dathliadau Canmlwyddiant 2021-i ben gyda daith fws, sydd wedi'i threfnu a'i chynnal gan ninnau yn Llwybrau Cwrw y Cymoedd, o leoliadau yn ne Cymru ynglŷn â bywyd a gwaith Williams Ddydd Sadwrn 15 Hydref 2022. PWY OEDD RAYMOND WILLIAMS? Un o athronwyr diwylliannol a meddylwyr sosialaidd yr G20fed oedd Raymond Williams. Yng nghyfnod o dri flynedd yn ei holl yrfa ysgrifennu toreithiog fe gyhoeddodd Williams ddau destun deallusol eiconig ac arloesol – Culture and Society (1958) a The Long Revolution [...]

Enwau Tafarnau Cymraeg (Rhan 1)

19 Chwefror 2019|Tags: , , , , |

Yn rhan un o'r blogpost yma mae Dylan Jones o Lwybrau Cwrw y Cymoedd a Teithiau Cymru Dylan yn archwilio'r hanes cyfoethog o enwau tafarndai Cymraeg, yn cynnwys sawl yng nghymoedd y De. Ergyd arall oedd caead Parc y Lan Inn yn Llanddewi Efelfre ger Arberth yn 2015, ddim yn unig i’r nifer o dafarndai ar agor o hyd yn Sir Benfro ond roedd yn arwyddocaol bod enwau Cymraeg ar arwyddion tafarndai ar eu ffordd i ddifodiant yn y gornel o Gymru.  Mae sawl enwau tafarn wedi’u seisnigeiddio ac ail-adrodd gyda’r Saesneg, hyd yn oed yn y Fro Gymraeg. [...]

Enwau Tafarnau Cymraeg (rhan 2)

14 Chwefror 2019|Tags: , , , , , |

Yn y blogpost yma mae Dylan Jones o Lwybrau Cwrw y Cymoedd a Theithiau Cymru Dylan yn archwilio’r treftadaeth cyfoethog o enwau tafarnau Cymraeg. Gellir ddarllen rhan un yma. Yr arwydd tafarn mwyaf cyffredin yng Nghymru (ac yn Lloegr hefyd) yw’r The Red Lion neu’r Llew Coch gyda thros 60 yn yr wlad, gyda’r rhan mwyaf o hyn yn Sir y Fflint.  Ymddangosodd y Llew Coch ar arfbais John o Gaunt, Dug cyntaf Caerhirfryn, a oedd un o’r dynion pwysicaf a mwyaf dylanwadol yn yr holl wlad yn ystod y 14eg ganrif a sylfaenydd Tŷ Lancastr. Gellir gweld arwyddion [...]

Hafan yw’r Dafarn

19 Ionawr 2019|Tags: , , , , , , , , , , , |

Yn y blogpost yma mae Russell Todd, sylfaenydd Llwybrau Cwrw y Cymoedd, yn myfyrio ar ba mor bwysig oedd tafarndai yn ei yrfa datblygu cymunedol. Am y 16 mlynedd ddiwethaf buaswn i’n gweithio mewn amrywiaeth o rolau yn natblygu cymunedol (DC) ledled Cymru. Cwympais i ynddo fe i fod yn onest, fel cymaint ohonom ni yn y sector wedi gwneud, ond rydw i wedi bod yn hynod ffodus ei fod wedi fy nghymryd i i gryn dipyn o gymunedau diverse ar draws Cymru. Bu’n fraint i weithio gyda chymunedau gwahanol i’w helpu nhw llunio dyfodol sy’n wahanol i’w gorffennol. [...]

Go to Top